Carlisle AT489 25X8.00-12/4

Carlisle AT489 25X8.00-12/4

$95.55

Carlisle AT489 Product Number: 589306 Sidewall: Black Wall Tire Ply: 4 RunFlat: NA LoadIndex: NA SpeedRating: NA UTQGL: NA MileageWarranty: 40K

Carlisle AT489

  • Product Number: 589306
  • Sidewall: Black Wall
  • Tire Ply: 4
  • RunFlat: NA
  • LoadIndex: NA
  • SpeedRating: NA
  • UTQGL: NA
  • MileageWarranty: 40K