Carlisle Trail Wolf 22X7.00-11/4

Carlisle Trail Wolf 22X7.00-11/4

$86.46

Carlisle Trail Wolf Product Number: 5370541 Sidewall: Black Wall Tire Ply: 4 RunFlat: NA LoadIndex: NA SpeedRating: NA UTQGL: NA MileageWarranty: 40K

Carlisle Trail Wolf

  • Product Number: 5370541
  • Sidewall: Black Wall
  • Tire Ply: 4
  • RunFlat: NA
  • LoadIndex: NA
  • SpeedRating: NA
  • UTQGL: NA
  • MileageWarranty: 40K