Bridgestone R284 11R22.5/16

Bridgestone R284 11R22.5/16

$629.38

Bridgestone R284 Product Number: 006100 Sidewall: Black Wall Tire Ply: 16 RunFlat: NA LoadIndex: NA SpeedRating: NA UTQGL: NA MileageWarranty: 40K

Bridgestone R284

  • Product Number: 006100
  • Sidewall: Black Wall
  • Tire Ply: 16
  • RunFlat: NA
  • LoadIndex: NA
  • SpeedRating: NA
  • UTQGL: NA
  • MileageWarranty: 40K